Professionals

Indicatie en financiering

Afhankelijk van uw vraag wordt de indicatie en financiering aangevraagd. HilverZorg kan u helpen bij het aanvragen van een passende indicatie. Neem hiervoor contact op met ons Klantcentrum.

Behandelzorg

HilverZorg biedt behandelzorg aan de doelgroepen: Gerontopsychiatrie, Psychogeriatrie en Niet Aangeboren Hersenletsel. Behandelzorg is een intensieve samenwerking tussen de zorgteams en de behandelaren. Behandelzorg is de samenhang van medisch, paramedisch/vak therapeutisch, psychologisch en verpleegkundig/verzorgend handelen.

Behandelzorg is een doelgerichte gezondheidsinterventie gericht op doelgroepen van ouderen en chronisch zieken met complexere zorgbehoefte, waarbij deze (dreigende, progressieve) multi-problematiek, multimorbiditeit en kwetsbaarheid vragen om:

  • specifieke expertise over de doelgroepen en (interacties van) aandoeningen,
  • een ‘levensbrede’ kijk, gericht op de gewenste kwaliteit van het eigen leven van de cliënt en waar mogelijk zijn of haar naasten,
  • een intensief-multidisciplinaire methodiek van (behandel)zorg.

Behandelzorg is gebaseerd op professionele en waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwde kennis. HilverZorg werkt daarom met verschillende zorg- en kennisprogramma’s. Zie hier de verschillende programma's: ‘Zorgstandaard Dementie’ en het  'Landelijk Dementie Programma'. Daarnaast wordt uiteraard uitgegaan van het individuele klantperspectief, hierbij wordt op maat een passend en geïntegreerde mix van begeleiding, behandeling en verpleging-verzorging en samenwerking met familie geboden. Behandelzorg werkt preventief en vraagt van alle betrokkenen een proactieve houding.

Waar wordt de behandeling geboden?

  1. Thuis doormiddel van het expertteam. Het Geriatrie Expertteam adviseert huisartsen over de behandeling van kwetsbare ouderen met een complexe hulpvraag. Vragen waarvoor het expertteam kan worden ingeschakeld zijn bijvoorbeeld: ziektediagnostiek, analyse en advisering bij probleemgedrag, onderzoek en advies, overige vragen op geriatrisch terrein.

  2. In de woondienstencentraIn de woondienstencentra is de huisarts hoofdbehandelaar. Iedere bewoner heeft zijn eigen huisarts en maakt (eventueel) gebruik van diverse eerstelijns voorzieningen, bijvoorbeeld: fysiotherapie, diëtist, ergo etc.. De Specialist ouderengeneeskunde sluit eens per jaar aan bij een multidisciplinaire zorgleefplan bespreking, daarnaast kan het expertteam voor aanvullende vragen en behandeling ingeschakeld worden door de huisarts.

  3. DagbehandelingBij dagbehandeling is de huisarts hoofdbehandelaar. Maar ook hier is de specialist ouderengeneeskunde betrokken. De huisarts en specialist ouderengeneeskunde leveren ieder hun eigen deel van de behandeling. De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. De specialist ouderengeneeskunde biedt (met het team) de specifieke behandeling en geeft waar nodig advies aan de huisarts. Uiteraard kan ook hier het expertteam voor aanvullende vragen en eventuele behandeling ingeschakeld worden door de huisarts. 

  4. Expertisecentra De behandeling vindt plaats in een kleinschalige beschermde woonomgeving. De Specialist Ouderengeneeskunde is hier de hoofdbehandelaar, hij of zij heeft de rol van ‘huisarts’ voor de kwetsbare ouderen met vaak complexe zorgbehoeften. De Specialist Ouderengeneeskunde werkt nauw samen met specialisten uit het ziekenhuis, de psychiater, overlegt met de klant, familie en het zorgteam welke behandeling en welke behandelaren en begeleiders er nodig zijn. Wilt u meer lezen over de verschillende behandelaren die werkzaam zijn bij HilverZorg, klik hier voor meer informatie.