Veelgestelde vragen

Activiteiten

Kan ik ook meedoen als ik zelfstandig woon?

Ja, ook als u zelfstandig woont kunt u meedoen aan verschillende activiteiten. Informeer bij het woondienstencentrum bij u in de buurt voor actvititeiten in uw wijk.

Hoe kan ik mij aanmelden voor een activiteit?

Het is niet noodzakelijk om u voor elke activiteit aan te melden. Loop gerust bij het woondienstencentrum in de buurt langs en vraag naar de mogelijkheden.

Wat kosten de activiteiten?

Thuiszorg en dagzorg

Heb ik een indicatie nodig voor thuiszorg of dagzorg?

Voor persoonlijke verzorging, verpleging en dagzorg heeft u een indicatie nodig. Voor een Wlz-indicatie neemt u contact op met het CIZ. De indicatie voor de Zvw (zorgverzekering) loopt via de wijkverpleegkundige en bij het gemeenteloket kunt u terecht voor financiering vanuit de Wmo.

Welke typen thuiszorg biedt HilverZorg?

HilverZorg biedt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Daarnaast bieden wij ook gespecialiseerde thuiszorg bij dementie en thuiszorg in de laatste levensfase (palliatieve thuiszorg).

Hoe meld ik mij aan voor thuiszorg via HilverZorg?

Bel direct met het wijkteam bij u in de buurt. Wilt u weten welk wijkteam bij u in de buurt zit? Scroll dan omhoog en vul uw postcode en huisnummer in bij de zoekfunctie hierboven.

Waar vind ik een overzicht van alle wijkteams?

Onze wijkteams werken alleen in Hilversum: klik hier voor een overzicht van de gegevens van alle wijkteams.

Wonen bij HilverZorg

Met welke indicatie kom ik in aanmerking voor wonen bij HilverZorg?

Belt u met het Klantcentrum op nummer 035-760 8009 en zij helpen u graag verder.

Is het mogelijk om een rondleiding aan te vragen?

Jazeker, u bent van harte welkom. Bel met ons Klantcentrum: 035-760 8009. Zij plannen graag een afspraak voor u in.

Heeft HilverZorg ook serviceflats (of aanleunwoningen)?

HilverZorg heeft met verschillende woningbouwverenigingen een samenwerkingsverband. Deze woningbouwverenigingen bieden serviceflats aan waarbij wij de zorg aan huis kunnen leveren. Deze serviceflats bevinden zich veelal naast een locatie. Om voor een serviceflat in aanmerking te komen dient u ingeschreven te staan bij Woningnet. Voor meer informatie zie www.woningnet.nl.

Kan ik zelf kiezen op welke locatie ik ga wonen?

In principe kunt u zelf kiezen op welke locatie u wilt wonen, mits dit past bij uw zorgvraag en er op dat moment plek is op de locatie.

Welke aanvullende services heeft HilverZorg?

HilverZorg heeft diverse extra services als u bij ons woont. Dit zijn praktische diensten en leuke activiteiten aanvullend op uw zorgpakket.
Meer informatie kunt u opvragen bij het Klantcentrum (035) 760 80 09 of klantcentrum@hilverzorg.nl. Zij helpen u graag verder.

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met de wachttijden en wachtlijsten van HilverZorg?

Wachttijden zijn indicatief en o.a. afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren, uw specifieke zorgvraag en vrijgekomen appartementen. Indien u snel zorg nodig heeft waarbij de zorg belangrijker is dan de locatie voor verblijf, is er nagenoeg geen wachttijd.

Wachttijden en wachtlijsten zijn een momentopname. Mocht u hier vragen over hebben dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met de klantadviseurs van het HilverZorg Klantcentrum. Zij kunnen u de laatste stand van zaken vertellen en u een toelichting geven op de wachttijden en wachtlijsten. Het HilverZorg Klantcentrum is tijdens kantooruren bereikbaar op (035) 760 80 09.

 

Waar vind ik de sociale kaart van Hilversum?

De sociale kaart van de gemeente Hilversum vindt u via onderstaande link:

Wat zijn de definities van wachtlijststatussen?

In wachtlijststatussen wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende begrippen: actief, niet-actief en niet-wachtend. Hieronder worden deze begrippen verder toegelicht:

Actief wachtend
Wanneer een klant als actief wachtend aangemeld staat, is er een urgente opnamebehoefte, maar heeft de locatie nog geen plaats.

Niet-actief wachtend
Wanneer een klant deze wachtlijststatus heeft, dan heeft de klant een zorgindicatie, kan hier ook voor terecht in een andere locatie of zorginstelling, maar wil liever wachten op de locatie van zijn of haar voorkeur.

Niet wachtend
Wanneer een klant deze wachtlijststatus heeft, heeft deze een zorgindicatie en is aangemeld bij een locatie. De klant heeft zelf besloten hier nog geen gebruik van te willen maken. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen wat betreft de wachtlijststatus, neem dan contact op met onze klantadviseurs van het Klantcentrum, telnummer 035-760 8009 of klantcentrum@hilverzorg.nl. Zij helpen u graag verder!

 

Hoe kom ik aan een indicatie of wat moet ik doen?

HilverZorg helpt u graag als u meer wilt weten over dit soort onderwerpen en/of als u zorg nodig heeft. De klantadviseurs van HilverZorg Klantcentrum geven informatie, advies én bemiddelen. Ook bij het aanvragen van indicaties en het organiseren van rondleidingen bij de diverse HilverZorg-locaties zijn zij u graag van dienst. Zo heeft u een duidelijk aanspreekpunt. Dat is meteen een zorg minder. U kunt hen bereiken via het Klantcentrum, telnummer 035-760 8009 of klantcentrum@hilverzorg.nl. Zij helpen u graag verder!

Wat is een indicatie binnen de Wlz?

Via de Wet langdurigte zorg (Wlz) is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Wilt u professionele zorg krijgen en aanspraak kunnen maken op een vergoeding via de Wlz, dan wordt eerst gekeken of u daar volgens de wet recht op hebt. Dat heet een indicatiestelling.

Indicaties worden verstrekt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij kijken samen met u welke soorten zorg u nodig heeft en verstrekken op basis daarvan een indicatiebesluit waarmee u een vergoeding krijgt voor de zorg. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor zorg, neemt het CIZ samen met u uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie onder de loep. Er wordt bekeken wat u nog zelf aankunt en wat uw eventuele huisgenoten en mantelzorg voor u kunnen betekenen.

Zodra het besluit is genomen, stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar u én naar het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor zorgt er vervolgens voor dat een zorgverlener de benodigde zorg levert. De zorgverlener is een instelling zoals HilverZorg, die alle vormen van zorg kan leveren. Wilt u liever zelf de zorg inkopen, dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget. Het zorgkantoor stelt de hoogte van dit budget vast.

Waar kan ik terecht met vragen over de WMO in de gemeente Hilversum

Als u vragen heeft over de WMO kunt u terecht bij het Sociaal Plein.

Wilhelminastraat 1-19
1211 RH Hilversum
T 035-6292700

Het Sociaal Plein is geopend op werkdagen tussen 08.30 tot 17.00 uur.

 

Hoe zit het met mijn eigen kosten en eigen bijdrage?

De kosten voor verblijf en de geboden zorg en diensten worden voor mensen met een ZorgZwaartePakket bekostigd door de overheid en/of zorgverzekeraars. Wel wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Informatie over de hoogte van de eigen bijdrage is op www.hetcak.nl te vinden bij het onderwerp zorg met verblijf.

Wat valt er onder de zorg- en dienstverlening bij HilverZorg?

Onze zorg- en dienstverlening is ingedeeld in Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP). U kunt op dit moment alleen gebruik maken van de ZZP4 en hoger als u nu nog geen indicatie heeft. Voor meer informatie: Klantcentrum, telnummer 035-760 8009 of klantcentrum@hilverzorg.nl. Zij helpen u graag verder!